Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

Kayıt Silme (Vefat, Fesih, YMM)

Vefat Halinde Kayıt Silme İşlemleri• Dilekçe.(Varisleri tarafından yazılacaktır.)
• Ölüm kağıdı (gömü belgesi)
• Ruhsat ve kimlik aslı
• Büro Tescil Belgesi (bürosu varsa)
• Kaşe (varsa)
• Vergi dairesi kapanış tutanağı

YMM Olduğundan Dolayı Kayıt Silme İşlemleri• Dilekçe. (Meslek mensubunun YMM olduğundan dolayı üye kaydının silinmesine ilişkin talebi
• YMM Ruhsat fotokopisi

Fesih den Dolayı Kayıt Silme İşlemleri• Dilekçe. (Meslek mensubunun üye kaydının silinmesine ilişkin talebi)
• Ruhsat ve kimlik aslı
• Kaşe (varsa)
• Büro Tescil Belgesi (bürosu varsa)