Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

Nakil İşlemleri

• Nakil Dilekçesi
• İkametgah
 
Dosya ilgili Odadan geldikten sonra üye kayıt işlemleri için başvuru yapılacaktır.

İstenen Belgeler:

SM/SMMM ruhsat ve kimlik başvuru formu
İlgili Oda'dan alınan ruhsat ve kimlik aslı
5 Adet Fotoğraf
TÜRMOB ödenti belgesi (Ruhsat değişim harcı, ruhsat ve kimlik bedeli )
Yıllık Oda aidatı  300 TL( Diğer Odaya ödenmemişse)
Üye kayıt başvuru formu
Kimlik FotokopisiSabıka kaydı (Resmi Kuruma alınmış olacak)