Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

Ortaklık (Şirket)Kayıtları

 

• Çalışanlar Listesine Kayıt Formu (2 suret) (Ortaklar şahıs olarak ayrı ayrı ve Ortaklık adına doldurulacaktır.)


• Vergi Dairesi Yoklama Tutanağı Fotokopisi


• Ortaklık Sözleşmesi


• Ticaret Sicil Gazetesi


• İmza Sirküleri


• Kaşe Talep Formu (daha önce kaşe başvurusu olmayan imza yetkili ortaklar için)