Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

Ünvan Değişikliği

SM DEN SMMM ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İSTENEN EVRAKLAR


• SM Ruhsat ve kimlik belgesinin aslı


• SMMM Ruhsat ve Kimlik Başvuru Formu (2 suret)


• TÜRMOB Sınav Sonuç Belgesi (TÜRMOB dan yazı gelecek, ulaşmayanlar internetten sınav sonuç belgesinin çıktısını getirebilir www.tesmer.org.tr )


• Nüfus cüzdanı fotokopisi


• TÜRMOB Ödenti Belgesi 440 TL,


• 5 Adet Fotoğraf


• Bürosu varsa Büro Tescil Belgesinin aslı

 


• Varsa eğer SM kaşesi değişim bedeli 140 TL. (SMMM kaşesi geldiğinde SM kaşesi iade edilecektir) Kaşe talep formu doldurulacaktır.


• Kaşe Talep Formu (2 suret)