ASMMMO TV

 

İnşaat Muhasebesinde Vergi uygulamaları Halim Bursalı 19.01.2017

Tarım ve Haycancılık Muhasebesi, Vergilendirilmesi ve Özellikli Konular 21.12.2016

6736 Sayılı Kanun gereği, (SGK AFFI)Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 08.09.2016

6736 Sayılı Kanun gereği, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması 06.09.2016 / Gelir İdaresi

İNŞAAT SEK. MUH. VE VERGİ UYGULAMALARI 02.02.2016 / YMM İbrahim DEĞİRMENCİ

Vergi Hukukunda Özellikli Hususlar
12 Aralık 2015 - YMM Garip Ayaz

Sahte Fatura ile İlgili Uygulamalar ve Cezaları
02 Aralık 2015

SGK, Denetim, Kısa ve Uzun Vade Sigortalılar
01 Aralık 2015

E DEFTER, E FATURA VE E ARŞİV UYGULAMALARI
19 Kasım 2015

E DEFTER, E FATURA VE E ARŞİV UYGULAMALARI
17 Eylül 2015

E DEFTER, E FATURA VE E ARŞİV UYGULAMALARI
01 Eylül 2015

Vergi Mük. Sahte ve Muht. itibariyle yanıltıcı belge kullanılması
26 Aralık 2014

E-Defter, E-Fatura,E-Arşiv Fatura ve Kayıt Saklama
07 Kasım 2014

Yeni Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği
27 Mayıs 2014

ÇSGB İş Müfettişleri tarafından yapılacak denetimler hk.
21 Mart 2014

Tükiye Finansal Muhasebe Standartları - UFRS
2 Kasım 2013

Tükiye Finansal Muhasebe Standartları - UFRS
3 Kasım 2013

E-Fatura, E-Defter, Arşivleme ve Kayıtlı Elektronik Posta Uygulamaları 09 Ekim 2013

DÖNEM SONUNDA VERGİ VE TTK UYGULAMALARI İLE DİĞER ÖZELLİK ARZ EDEN KONULAR

İş Kurumu Tarafından Verilen Teşvikler
14 Aralık 2012

Vergi Denetiminde Yeni Dönem Uygulamaları
5 Aralık 2012

E-imza, Şirket Kuruluşları ve Her Türlü Ticaret Sicil İşlemleri
22 Kasım 2012

Yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanununun En Son Şekliyle
03 Temmuz 2012

Adana SMMM Odası SGK Bilgilendirme Toplantısı
17 Nisan 2012

1 MART 2012 MUHASEBE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ VİDEO VE FOTO GALERİ

TÜRK TİCARET KANUNUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE BAĞIMSIZ DENETİM

Yeni T. Ticaret Kanunun'nun Ser. Şirketlerinde Kuruluş-Yönetim
ve Denetiminde Getirdiği Yenilikler

Yeni Türk Ticaret Kanunun'da Özellik Arz Eden Konular
ve GSS

Ahmet Coşar Genel Sağlık Sigortası
Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında Açıklamalar

Mesleki Sorunlar,TTK, TFRS ile Denetim Uyg. Hk. Açıklamalar

Yeni TTK Kapsamında Muhasebe Standartları ve Bağımsız Denetim

FİNANSAL RAPORLAMADA YENİ GÜNDEM: KOBİ TFRS

Vergi ve Şirketler Hukuku Bağlamında Yeni TTK

Kobiler İçin Finansal Raporlama Standardı (UFRS) 09-10-2011

Kobiler İçin Finansal Raporlama Standardı (UFRS) 08-10-2011

TTK'nın Getirdiği Yen, Sermaye Şirketleri, TFRS ve Denetim

Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılanıdırılması ve Matrah Artırımı

SGK Kda Ypl. Son Değişiklikler ve Yapılandırılması - 6111 syl Yasa kime ne getiriyor, ne götürüyor?

KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI MATRAH ARTTIRIMI SEMİNERİ

Dönem Sonu İşlemleri, Kesin Mizan ve Torba Yasada Kayıt Düzeni Semineri

VRG VE SGK YEN. YAPILANDIRIL MASI İLE İLG. TORBA YASASI NE GETİRİYOR, NE GÖTÜRÜYOR?

AR-GE Faaliyetlerine Yönelik Vergisel Teşvik Uygulamaları
Semineri

5510 sayılı SGK Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Tescili ve Uygulamaları Semineri

Adana SMMM Odası SGK Mevuzatı Değişiklileri
Hakkındaki Seminer

Adana SMMM Odası 1. Sempozyumu Açılış Konuşması
(2010)

ASMMMO 1. Sempozyumu Kobiler için muhasebe standardina genel bakış (2010)

Adana SMMM Odası 1. Sempozyumu Kobiler için TFRS standardi uygulamaları (2010)