Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

Değerli Aday Meslek Mensubumuz,

TESMER Başkanlığı'nın 09.11.2006 tarihli yazısı gereği, Odamız tarafından düzenlenmekte olan Staja Başlama, SMMM Mesleki Yeterlik Kurslarının stajdan sayılmasına karar verilmiştir. Uygulama 09.11.2006 tarihinden sonra başlayacak olup, bu tarihten sonra kursa katılan adayların süreleri stajdan sayılacaktır .

STAJ YÖNETMELİĞİ'NİN 9/d-1 MADDESİNİN UYGULANMASI (KURSLARIN STAJDAN SAYILMASI)

Temel Eğitim ve Staj Merkezi'nin 09.11.2006/02629 sayılı yazısı gereğince; Oda Başkanlıklarınca sınavlara hazırlık amacıyla yapılan kursların Staj Yönetmeliğinin 9/d-1 maddesine göre, 3 aylık staj süresinden sayılabilmesi için en az;

Staja Başlama Değerlendirmesi : 130 Saat
A-B-C Grubu Staj Değerlendirmeleri : 90 Saat
SMMM sınavları için : 110 Saat

Kurslarımızdan herhangi birine devam etmeleri gerekmektedir.

Adayların kursa katıldığını belgeleyen; kurs katılım katkı payı makbuzu, katılım sertifikası ve katılmış olduğu kursun stajdan sayıldığını gösterir Yönetim Kurulu kararının bir örneğinin staj dosyalarına konulması halinde stajdan sayılmaktadır.

Adayların sözkonusu kurslardan her üçüne de katılması halinde, stajdan sayılan süreler olarak sadece kurslardan birisi değerlendirmeye alınacak ve bu süre 3 ayı hiçbir şekilde geçmeyecektir. Bu uygulama tüm Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarının düzenlediği kurslar için geçerlidir.