Asmmmo TV
Asmmmo Cafe
Asmmmo Enstitü

Luca

Nakil İşlemleri

BAŞKA İLDEN ODAMIZA NAKİL TALEBİ

Başka bir ilde staj dosyası olan ve Adana Odasına nakil gelmek isteyen adaylar,

1-Adana iline ait bir ikametgah,

2-Talebini anlatan bir dilekçe (matbu dilekçe yoktur)

ile Odamıza başvuruları halinde nakil işlemleri yapılmaktadır. İlgi dilekçeye istinaden adayın dosyası Odasından istenmektedir. Dosya gelince incelenmekte ve adaya telefonla geri dönülerek evrakları ve süreç hakkında bilgi verilmektedir. Bu nedenle dilekçede mutlaka iletişim bilgileri olmalıdır.

ADANA ODASI'NDAN BAŞKA İLE NAKİL

Adayın Odamızla yapması gereken bir işlem yoktur. Hangi ile nakil gidecekse o ildeki SMMM Odasına, o ile ait ikametgah ve dilekçe ile başvurmalıdır. İlgili Oda, adayın dosyasını bizden yazılı olarak istemekte ve Adana SMMM Odası üst yazı ekinde kargo ile dosyasını göndermektedir.