Facebook'ta Paylas  

ÇALIŞAN 4/A SİGORTALILARININ BES bireysel emeklilik kapsamına alınması.


Çaışan sayısı bin ve üzerinde olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01/01/2017 Tarihinden itibaren,
Çalışan sayısı 250 ve üzerinde ancak binden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01/04/2017 tarihinden itibaren,
Çalışan sayısı 100 ve üzerinde ancak 250 den az olan bir işveren bağlı olarak çalışanlar 01/07/2017 tarihinden itibaren,
Çalışan sayısı elli ve üzerinde ancak yüzden az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01/01/2018 tarihinden itibaren,
Çalışan sayısı 10 ve üzerinde ancak 50 den az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 01/07/2018 tarihinden itibaren,
Çalışan sayısı beş ve üzerinde ancak 10 dan az olan bir işverene bağlı olarak çalışanlar 1/01/2019 tarihinden itibaren,

yönetmelik kapsamında otomatik olarak emeklilik planına dahil edilir.         

*Bu madde kapsamında çalışan sayısının belirlenmesinde ,birden fazla işyeri olan işverenler için bütün işyerlerindeki çalışanların toplamı gözönünde bulundurulur.

*Çalışan katkı payı ,çalışanın 5510 sayılı kanunun 80.maddesine göre belirlenen prime esas kazancın % 3 üne karşılık gelen tutardır.Bu şekilde hesaplanan çalışan katkı payı tutarının virgülden sonraki kısmı dikkate alınmaz.Bodroda %3 kesinti sütunu açılarak bu kesinti yapılır.

*Çalışanın,kapsama alınma tarihinden önceki bir döneme ilişkin çalışması karşılığın da ,kapsama alınma tarihi ve sonrasında ödenen ücretlerden çalışan katkı payı ke- sintisi yapılamaz.ücreti peşin ödenen çalışanlara ,kapsama alınma tarihinden önce- ki dönemde ödenen ücretlerinden çalışan katkı payı kesintisi yapılamaz.

*Çalışan emeklilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip 2 ay içinde sözleşmeden cayabilir.

*Bu madde kapsamında bir emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değiş- mesi halinde ,yeni işyerinde bu madde kapsamın da bir emeklilik planı var ise çalı şanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe es as süresi yeni işyerinde emeklilik sözleşmesine aktarılır.

*45 yaşını doldurmuş çalışanlar,bu kapsama dahil değildir.

Adana S.M.M.O  
Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı

 

Rüçhan Hasan Bolat