Facebook'ta Paylas  

AY İÇİNDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIŞANLARA GSS PRİM BORCU ÇIKAR MI?


  SGK, Sosyal Güvenlik Reform Yasasının kendi içerisinde oluşturduğu ikilikleri ve uygulama aşamasında karşılaşılan sıkıntıları ortadan kaldırmak için bir dizi yasal değişiklikler yapıyor ve biz bu değişiklikleri olumlu bulduğumuzu belirterek sizlerle paylaşıyoruz. Bugün de yine benzer bir değişikliği ve söz konusu değişikliğin ne getirdiğini yazımın konusu yapacağım. Konunun esasına geçmeden önce yapılan yasal değişiklikle bir çok sigortalının yaşadığı problemin ortadan kaldırılması itibariyle değişiklik çalışmasında emeği olanları kutlamak istiyorum.

 

Yasal düzenlemeler yapılırken üzerinde durulması gereken önemli husus; benzer maddelerdeki uygulama farklılıklarında insanların muvazaaya yönlendirilip yönlendirilmediği hususudur. Maalesef SGK uygulama Kanununda hala benzeri maddelerin olması sigortalıları yasal ancak Kanunu dolandıran uygulamalar itmektedir. Kanunu dolanmamayı ilke edinenler ve etik davranmak isteyenler ise bu ve benzeri maddeler nedeniyle hep zarar görmektedirler. Buna benzer konuları sonraki yazılarımda işlemeye çalışacağım.                                         

Yapılan bu yasa değişikliği de bir ikilemi ortadan kaldırdı. Sigortalı eğer kısmi süreli sözleşme ile yada çağrı üzerine sözleşme ile çalışıyorsa SGK dan sağlık hizmet alabilmek için ay içindeki çalışmadığı günler için de zorunlu olarak genel sağlık sigortası primi ödemesi yapması gerekmekte iken yine ay içindeki eksik gün çalışması SGK ya puantaj usulüyle bildirilen sigortalı, çalışmadığı günlerin GSS primlerini ödemek zorunda kalmadan sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyordu. Bu da insanları kısmi istihdam sözleşmesi yada çağrı üzerine çalışma sözleşmesi yapmak yerine puantaj usulü ile çalışma ve SGK ya bildirilme yöntemlerini benimsemeye itmekteydi.   

Hal böyle olunca kısmi istihdam sözleşmesi ile çalışan kişi neredeyse aldığı ücreti çalışmadığı günler için çıkarılan genel sağlık sigortası prim borcunu ödemek için vermek zorunda kalmaktaydı. 

Yeni yasal değişiklikle birlikte uygulamadaki  ikilik ve adaletsizlik ortadan kaldırıldı.Bundan böyle  kısmi süreli sözleşme ile çalışanlar, çağrı üzerine çalışanlar, ay içerisinde günün bazı saatlerinde çalışıp çalıştığı saat karşılığında ücret alanlar,  ev hizmetlerinde bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları  kişi yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla çalışanlar, ay içerisinde otuz günden az prim ödeme gün sayısı ile çalışmış iseler, 30 günden eksik kalan günler için "Genel Sağlık Sigortası" kapsamında zorunlu olarak prim ödeme yükümlüsü olmayacaklardır. Çalışmadıkları ve GSS primi ödemedikleri günler için "genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi" sayılacaklardır. Diğer bir ifade ile yasa kapsamında eşi, anne veya babası  gibi başka bir kişi üzerinden sağlık yardımı alma imkanı var ise, ay içinde eksik kalan günler için genel sağlık sigorta prim borcu ödemek zorunda kalmayacak ve onlar üzerinden sağlık yardımı almaya devam edeceklerdir.

SORU;

Efendim iyi günler

İki farklı şantiyede Harita Mühendisi olarak görev yapmaktayım. Her ne kadar işleri farklı firmalar adına almış olsalar da her iki işi yapan müteahhit aynı kişi.  Ben her iki şantiyeden de sigortalıyım. Benim her iki şantiye için de ayrı ayrı tazminat alma hakkım doğuyor mu?

Saygılarımla. Hakan AYYILDIZ

CEVAP;

Hakan Bey;

Kanuna göre ter tüzel kişilik ayrı bir işveren sayılır. Tüm ortakları anı olsa bile siz ayrı işverenlerin yanında çalışıyorsunuz hükmündedir. Bu itibarla eğer çalıştığınız iş yerlerinde bir yıldan fazla bir çalışmanız varsa her iki iş yerinden de kıdem tazminatını hak edersiniz. 

Mustafa KESKİN / 14.11.2016